Kinderdagverblijf ‘De Boomgaard’ opende zijn deuren op 2 december 2008. Sinds 2008 hebben wij 28, door Kind en Gezin, erkende opvangplaatsen.

Ons kinderdagverblijf is vergund door Kind en Gezin. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het aanslagbiljet en ligt vast volgens de barema’s van Kind en Gezin. U wordt gevraagd een Kindcode aan te vragen. U krijgt van Kind en Gezin jaarlijks een fiscaal attest voor uw belastingsaangifte. Als u de ouderbijdrage graag al eens berekent, kan dit via de website www.kindengezin.be

Ons kinderdagverblijf is elke werkdag open van 7 uur tot 18 uur. Onze jaarlijkse sluitingsdagen vindt u hier. Wij zijn gelegen in de Veldstraat, op de campus van Basisschool De Boomgaard.

Voor meer informatie over onze werking kan u verder lezen in het item ‘werking’ of u kan contact opnemen met het diensthoofd Anja Willemsen op het nummer 014/21 21 66.

Wij wensen u veel leesplezier tijdens uw ontdekkingsreis!

Het Dol-Fijne team!