Beerse

Adres

Karel Van Nyenlaan 12 - 2340 Beerse

Sluitingsdagen

Sluitingsdagen per kalenderjaar

Mail

Stuur een mail naar deze vestiging

Prijs

Onze prijs is inkomensgerelateerd

Pedagogische visie

Onze kijk op kinderopvang

Personeel

Competenties en sterktes 

De eerste keer

Wennen in de opvang

Spelen

Geboeid spelen is leren

Voeding

Agape cfr aanbevelingen van Kind & Gezin

Naar school

Warme overdracht naar school

Historiek

VZW Dol-Fijn bestaat 30 jaar!

Nieuwe buitenruimte

op ontdekking gaan
motoriek ontwikkelen
sociaal gedrag leren
uitdaging
natuurlijke materialen

Taalontwikkeling

Rijke taalomgeving
Extra taalstimulering 0-3 jaar
Langdurig effect op schoolse leren

Partners

Webdesign © WiThService.be

Pedagogische visie

Tekst nog toevoegen!

Personeel

Multidisicplinair

Orthopedagogen, Verpleegkundigen, Opvoeders, begeleiders in de Kinderopvang,…

Competente en empathische medewerkers

Samenwerking
Kindgericht
Empathisch
Initiatief nemen
Creatief kunnen denken

Permanente vorming

Pedagogische ondersteuning
CEGO KULeuven ondersteunt en versterkt de competenties van de begeleiders op de werkvloer. Het stelt ons in staat de laatste nieuwe pedagogische inzichten om te zetten in praktijk. Het welbevinden van de kinderen en hun betrokkenheid staat hier centraal.

De eerste keer

Wennen betekent een warme overgang van thuisomgeving naar de opvang. Een veilige overgang, waar tijd is om elkaar goed te leren kennen, doet het vertrouwen groeien.

Een wenperiode vermindert het stressniveau bij de kinderen. In die zin zien we wennen ook als onderdeel van de preventiemaatregelen van wiegendood.

Wennen verhoogt het welbevinden en zorgt voor een veilige hechting.

Spelen

Spelen bij Dol-Fijn

In de opvang kan het kind spelen en op verkenning gaan.
Ze mogen bezig zijn met wat hen op dat moment het meeste boeit. Dit is heel verschillend voor elk kind.

Daarom stemmen we ons spelaanbod, het materiaal en de inrichting voortdurend af op de interesses van de kinderen.
We geloven dat ze zelf goed kunnen aangeven wat ze nodig hebben, wat hen interesseert.

Vertrekken vanuit hun interesses, brengt rust bij de kinderen.
Observeren doen we voortdurend. Het blijft zoeken naar kleine dingen waarop je kan inspelen.

Op basis van deze observaties, kiezen de begeleiders naast het aanbod en de inrichting ook voor een bepaalde begeleidersstijl: vrij spel – begeleid spel – geleid spel.

Voeding

Agape cfr aanbevelingen van Kind & Gezin

Gezonde en lekkere maaltijden zijn essentieel voor onze kinderen. Gezonde voeding levert alle voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei en normale ontwikkeling. 

Wij bieden bewust enkel gezonde tussendoortjes aan (fruit en groentesnacks) en kiezen voor water als dorstlesser. Onze kinderdagverblijven werken samen met Agape Brussel. Zij leveren de groentemaaltijden, bereid in koude lijn. Naast een gevarieerde weekmenu, is er ook de mogelijkheid tot een vegetarische menu of een menu afgestemd op bepaalde voedselallergieën.

Informatie over allergenen ligt ter inzage in het kinderdagverblijf.

Naar school

We werken samen met de scholen van Scholengroep Fluxus aan een aangename overgang van kinderopvang naar kleuterschool, waarbij het kind op een rustige manier kan wennen aan zijn nieuwe omgeving. Het welbevinden van het kind staat hier voorop. Samen met de ouders wordt deze nieuwe omgeving ook voorbereid op de komst van een nieuwe kleuter, met zijn talenten, zijn behoeften,…

De visie op opvoeden en de visie op leren van Scholengroep Fluxus loopt vloeiend over van het kinderdagverblijf naar de basisschool.

Onze kinderen moeten zich kunnen ontplooien in een veilige, warme omgeving.

Kinderen moeten zich goed voelen en graag naar school komen. Een kind dat zich gelukkig voelt op school, komt vlotter tot leren. Zowel op cognitief als socio-emotioneel vlak.

Historiek

vzw Dol-Fijn werd opgericht in 1989 op initiatief van Scholengroep Kempen, het gemeenschapsonderwijs in arrondissement Turnhout, om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar bijkomende voorschoolse opvang in de regio. 
vzw Dol-Fijn beheert inmiddels 11 kinderdagverblijven van scholengroep Fluxus. Samen met de samenwerkende scholen van deze scholengroep, wordt er intensief gewerkt aan een warme transitie van kinderopvang naar de kleuterschool, waarin het kind centraal staat. We delen dezelfde visie op samenleven en op leren.