Dol-Fijn Arendonk opende de deuren op 28 mei 1990 en is sindsdien vergund door Kind & gezin.
Het kinderdagverblijf biedt opvang aan 28 kinderen tussen 7 en 18u.

 

Bij Dol-Fijn kiezen we heel bewust voor een werking gestoeld op continuïteit.

Dat zorgt ervoor dat kinderen dagelijks worden opgevangen in een voor hen heel vertrouwde omgeving, waardoor kinderen zich beter in hun vel voelen (een eigen plek aan tafel, een eigen bedje).

Het individuele ritme van de kinderen wordt gerespecteerd, zowel bij het slapen en eten, als bij het aangeboden spelmateriaal.

De begeleidsters kennen de kinderen heel goed, weten wat hen boeit, waar ze goed in zijn en wat ze nodig hebben om elke dag een wow-moment te hebben.

Om die reden vragen we ook dat kinderen minstens 3 keer per week aanwezig zijn, met voorkeur met een vast opvangplan en worden respijtdagen toegepast.

Bijkomende kosten per dag worden zo laag mogelijk gehouden (max € 1,85 per dag voor luiers en verzorgingsproducten).

 


Uniek in Vlaanderen : het kleuteronderwijs en het kinderdagverblijf zijn geïntegreerd!

De eerste kleuterklas  van Talentenschool Dol-Fijn gelegen in het kinderdagverblijf zelf, waardoor we een naadloze overgang kunnen garanderen van opvang naar school.
De kleuterjuf en de kinderbegeleiders werken dan ook nauw samen en delen hun positieve kijk naar kinderen.

In Talentenschool Dol-Fijn  kan door de begeleidsters van Dol-Fijn voor- en naschoolse opvang aangeboden worden aan kleuters die hier schoollopen. Er is eveneens opvang voorzien in Talentenschool Atlantis.


 

Op de website proberen we je inkijk te geven in onze dagelijkse werking.

Je vindt er heel wat praktische informatie en informatie over onze manier van werken.

Heb je vragen of wil je een kijkje komen nemen, dan kan je ons bereiken op het
nummer 014 67 16 23 of via mail
arendonk@dolfijnvzw.be.

Verder wensen we jullie nog een fijne zwangerschap en hopelijk tot binnenkort.

Veel leesplezier!

Het Dol-Fijne team van Arendonk