De kindjes spelen met leeftijdsgenootjes in twee semi verticale groepen, met in elke groep hun 3 vaste kinderbegeleidsters. In de semiverticale werking worden de kinderen per leeftijd opgevangen. Soms is dit niet strikt leeftijdsgebonden, omdat de ontwikkeling van elk kind anders verloopt.

De kinderen verblijven zo steeds in een groep van leeftijdsgenootjes, waardoor ze makkelijker een algemeen ritme kunnen volgen en het aanbieden van activiteiten veel gerichter kan gebeuren. Gedurende hun loopbaan in het kinderdagverblijf moeten de kinderen één maal van groep veranderen. Het overschakelen van groep wordt in team en met de ouders besproken.

In ’t Frazelnest worden de allerkleinsten vertroeteld, en groeien ze uit tot ondernemende peutertjes.

Leren en groeien doen we hier natuurlijk heel hard. Leren spelen in groep, rekening houden met andere kindjes, …

De ontwikkeling gaat als een sneltrein bij onze allerkleinsten.

  • Van rollen, naar zitten, kruipen en uiteindelijk lopen.
  • Van lachen, naar frazelen en uiteindelijk dat eerste woordje.

We hebben er hier in de groep heel veel aandacht voor en volgen elke kindje nauwlettend op.

Het dagritme bepaalt elk kindje zelf. Daar heeft iedereen profijt van.

Ons klasje heeft ook verschillende speelhoeken. Hier worden ook al heel wat activiteiten gedaan. Zingen, boekjes lezen, puzzelen, experimenteren, … We doen knotsgekke dingen.

Rond de leeftijd van 15 à 17  maanden schuiven kindjes door naar de tweede leefgroep: ‘’t Gibbergat’.

Deze overgang gaat heel geleidelijk want de kindjes kunnen reeds op voorhand een aantal keer in hun nieuwe klasje gaan spelen. We bereiden dit ook in samenspraak met de ouders goed voor.

 

In ’t Gibbergat hebben we een beetje meer een dagschema. Hier zitten de kinderen vanaf 15 à 17 maanden tot ze naar school gaan.

Er is voldoende afwisseling tussen vrije spelmomenten en geleide en begeleide activiteiten.

We kiezen onze activiteiten zo dat er op alle gebieden van de ontwikkeling gewerkt wordt.

  • Zo klimmen en klauteren we heel wat om onze grove motoriek te oefenen. En we gaan eens wandelen.
  • De fijne motoriek wordt geoefend door te werken met puzzels, rijgkralen, steeknagels, tekenen en verven,…
  • We leren sociaal zijn en rekening houden met andere kindjes.
  • We werken zeer veel rond taal! Lezen, zingen, woordjes oefenen,… doen we meerdere keren per dag.
  • We maken al kennis met gevoelens door middel van onze gevoelensdoos
  • We experimenteren rond verschillende materialen,…

Bij de geleide activiteiten splitsen we op in kleinere groepjes om gericht activiteiten aan te bieden aan de kindjes. Zo trachten we elk kind te stimuleren in zijn of haar specifieke ontwikkelingsperiode.

Buiten spelen we samen met de twee groepen, we genieten van het weer. In onze tuin amuseren we ons vanaf het voorjaar tot het najaar. In de zomer spelen we dagelijks buiten en eten we zelfs soms buiten. In de winter spelen we voor een korte activiteit ook al eens in de tuin bij droog weer of als er sneeuw ligt! De kinderen wandelen ook regelmatig naar de konijntjes op het schooldomein. En we hebben zelfs een heuse boomgaard. En vlakbij is er een speeltuintje.

Heel het jaar door zijn onze activiteiten afgestemd op thema’s. Hoofdzakelijk zijn dit de jaargetijde thema’s, zoals: de sint, Kerstmis, Nieuwjaar, carnaval, Pasen, vakantie, … maar we werken ook rond thema’s als sportweek, gevoelensweek, dierenweek, voorleesweek,…

Uiteraard is een schoolkeuze een vrije keuze, maar door onze nauwe samenwerking met Basisschool De Regenboog kunnen we ook de overstap naar de kleuterschool heel geleidelijk opbouwen. We kunnen de overstap zeer geleidelijk laten verlopen, daar we elke 2 weken met de 4 oudste kindjes op bezoek gaan in het instapklasje van Juf Elke. Of zij komen op bezoek bij ons.

Zo is ook deze grote stap weer heel vertrouwd.