In onze semi- horizontale werking worden de kinderen per leeftijd gegroepeerd. Soms is dit niet strikt leeftijdsgebonden daar de ontwikkeling van elk kind anders verloopt. We spreken hier van twee leefgroepen. De kinderen verblijven zo steeds in een groep van leeftijdsgenootjes waardoor ze makkelijker een algemeen ritme kunnen volgen en het aanbieden van activiteiten gericht kan gebeuren.

Door deze manier van werken kunnen we goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de specifieke behoeften en interesses van elke leeftijdsgroep.

Ook het aanbod van activiteiten en spelmateriaal kan goed op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd.

Kinderen hebben in hun groep veel vriendjes van dezelfde leeftijd en kunnen daardoor spelen op hun eigen niveau. Gedurende hun loopbaan in het kinderdagverblijf moeten de kinderen eenmaal van groep veranderen. Het overschakelen van groep wordt in team en met de ouders besproken.

We willen dat elk kind zich veilig voelt. Dan pas is er energie om te leren en te groeien.

Bij de babygroep leren en groeien doen we natuurlijk heel hard.

  • Leren spelen in groep, rekening houden met andere kindjes, …

De ontwikkeling gaat als een sneltrein bij onze allerkleinsten.

  • Van rollen, naar zitten, kruipen en uiteindelijk lopen.
  • Van lachen, naar frazelen en uiteindelijk dat eerste woordje.
  • We hebben er hier in de groep heel veel aandacht voor en volgen elke kindje nauwlettend.

Het dagritme bepaalt elk kindje zelf. Daar heeft iedereen profijt van.

Rond de leeftijd van 15 maanden schuiven kindjes door naar de peutergroep.

Deze overgang gaat heel geleidelijk en bereiden we in samenspraak met de ouders heel goed voor.

Bij de peuters hebben we een duidelijk dagschema.

Er is voldoende afwisseling tussen vrije spelmomenten en geleide activiteiten.

We kiezen onze activiteiten zo dat er op alle gebieden van de ontwikkeling gewerkt wordt.

  • Zo klimmen en klauteren we heel wat om onze grove motoriek te oefenen. En hollen door de gang.
  • De fijne motoriek wordt geoefend door te werken met de puzzels,…
  • We leren sociaal zijn en rekening houden met andere kindjes.
  • Zingen is één van onze dagelijkse activiteiten.
  • Spelenderwijs leren we ook heel wat woordjes.
  • We maken al kennis met gevoelens en verschillende materialen,…

Bij de geleide activiteiten splisten we op in kleinere groepjes om gericht activiteiten aan te bieden aan de kindjes. Zo trachten we elk kind te stimuleren in zijn of haar specifieke ontwikkelingsperiode.

Buiten spelen we samen met de twee groepen, we genieten van het weer. In onze tuin amuseren we ons vanaf het voorjaar tot het najaar. In de zomer spelen we dagelijks buiten en eten we zelfs soms buiten. In de winter spelen we voor een korte activiteit ook al eens in de tuin bij droog weer of als er sneeuw ligt!

Heel het jaar door zijn onze activiteiten afgestemd op thema’s. Hoofdzakelijk zijn dit de jaargetijde thema’s, zoals: de sint, Kerstmis, Nieuwjaar, carnaval, Pasen, vakantie, … maar we werken ook rond thema’s als kleuren, beroepen, …

Uiteraard is een schoolkeuze een vrije keuze, maar door onze nauwe samenwerking met Basisschool De Boomgaard kunnen we ook de overstap naar de kleuterschool heel geleidelijk opbouwen. Zo is ook deze grote stap weer heel vertrouwd.