De kindjes spelen in één verticale leefgroep met vaste kinderverzorgsters. De speelkameraadjes zijn dus een mix van verschillende leeftijden. Het kindje start in deze groep en blijft in deze groep tot het naar school gaat. Zo bouwen we samen een sterke vertrouwensband tussen de kindjes onderling en ook met de kinderverzorgsters. De kleintjes leren van de grote en omgekeerd en de grote leren zorgzaam spelen met de kleintjes. Tijdens de dag volgen we een dagritme. We voorzien een aantal vrije spelmomenten, maar ook geleide activiteiten. Bij de geleide activiteiten splitsen we op in kleinere groepjes om gericht activiteiten aan te bieden aan de kindjes. Zo trachten we elk kind te stimuleren in zijn of haar specifieke ontwikkelingsperiode.

Tijdens het vrij spel, kunnen de kinderen uit een aanbod aan speelgoed kiezen en onder begeleiding zelf bepalen met wie en wat ze spelen.

Tijdens het dagritme trachten we de kinderen alle kansen te geven om zich op verschillende vlakken te ontplooien:

  • cognitief
  • motorisch
  • sociaal en emotioneel
  • creatief
  • zelfstandigheid

Buiten spelen we samen, we genieten van het weer. We hopen in het komend voorjaar te kunnen genieten van onze tuin die nog spelensklaar gemaakt moet worden.