De maatschappelijke zetel is het centrale punt van de organisatie. De directeur en het stafpersoneel werkt vanuit hier. Onze directeur, Lies Michiels, garandeert en waakt over de dagelijkse werking en kwaliteit. Het stafpersoneel ondersteunt administratief en beleidsmatig op vlak van personeel, boekhouding en kwaltiteit.

De Raad van Bestuur, samengesteld uit een Voorzitter, de Algemeen Directeur van de Scholengroep Kempen, een vertegenwoordiging van een aantal directeurs basisonderwijs van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en een aantal vertegenwoordigers uit sociale en culturele middens, beheren de vzw.