Wij zijn een zelfstandig kinderdagverblijf dat werkt met het IKG (inkomensgerelateerd) systeem van Kind en Gezin. Dit wil zeggen dat de dagprijs die u betaalt in verhouding is tot het inkomen van de beide ouders.

Bij aanvang van de opvang vraagt u bij Kind en Gezin een kindcode aan. Via deze code wordt u kind in de opvang ingeschreven en wordt de facturatie bepaalt. Indien nodig helpen wij u bij het aanvragen van de kindcode.

Om een idee te hebben van de dagprijs kan u deze berekenen via de website van Kind en Gezin.

Jaarlijks ontvangt u een fiscaal attest voor de belastingsaangifte voor de opvang van uw kind(eren).

Naast de dagprijs vragen wij een bijdrage voor de verzorgingskost

  • 1,85 euro voor een hele dag
  • 1,20 euro voor een halve dag

Bij de start ontvangt uw kindje een heen- en weerschriftje dat wij gebruiken als dagelijks communicatiemiddel. Wij vullen de blaadjes steeds aan. U ontvangt ook een ZIKO-VO kaftje, dit is ons kindopvolgsysteem. Eénmalig rekenen we 30 euro aan voor deze schriftjes.

Alle juiste bijdragen en bepalingen worden in een contract tussen de ouders en het kinderdagverblijf vastgelegd. U krijgt van ons eveneens een huishoudelijk reglement met alle afspraken tussen ouders en kinderdagverblijf.