In ons kinderdagverblijf spelen de kindjes in twee semi-horizontale leefgroepen met in elke groep vaste kinderbegeleiders.  Door deze manier van werken kunnen we goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de specifieke behoeften en interesses van elke leeftijdsgroep. Ook het aanbod aan activiteiten en spelmateriaal kan wordt op de leeftijd en de leefwereld van de kinderen afgestemd. Kinderen hebben in hun groep veel vriendjes van dezelfde leeftijd en kunnen daardoor spelen op hun eigen ritme.

Bij de rupsjes worden de allerkleinsten vertroeteld.

Leren en groeien doen we hier natuurlijk heel hard. Leren spelen in groep, rekening houden met andere kindjes, …

De ontwikkeling gaat als een sneltrein bij onze allerkleinsten.

  • Van rollen, naar zitten, kruipen en uiteindelijk lopen.
  • Van lachen, naar frazelen en uiteindelijk dat eerste woordje.

Het dagritme bepaalt elk kindje zelf. Daar heeft iedereen profijt van.

Rond de leeftijd van 18 maanden schuiven de kindjes door naar de tweede leefgroep: de vlindertjes. Deze overgang gaat heel geleidelijk en bereiden we in samenspraak met de ouders goed voor.

Bij de vlindertjes hebben we een duidelijk dagschema. Er is voldoende afwisseling tussen vrije spelmomenten en geleide activiteiten. We kiezen onze activiteiten zo dat er op alle gebieden van de ontwikkeling gewerkt wordt.

  • Zo klimmen en klauteren we heel wat om onze grove motoriek te oefenen.
  • De fijne motoriek wordt geoefend door te werken met steeknagels, … We leren sociaal zijn en rekening houden met andere kindjes.
  • Zingen is één van onze dagelijkse activiteiten.
  • Spelenderwijs leren we ook heel wat woordjes bij de vlindertjes.
  •  We maken al kennis met gevoelens en verschillende materialen, …
  •  Maar bovenal wordt hier heel wat gedanst en plezier gemaakt.

De vaste kinderverzorgsters zorgen ervoor dat ook hier weer elk kind zich veilig voelt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Uiteraard is een schoolkeuze een vrije keuze, maar ook door onze nauwe samenwerking met Basisschool De Zevensprong kunnen we ook de overstap naar de kleuterschool geleidelijk opbouwen.

Onze peuters gaan regelmatig eens een kijkje nemen in de instapklas van juffrouw Kathy. Zo is de grote stap ook weer heel vertrouwd.

Bovendien kan er tot de leeftijd van 3 jaar nog een combinatie gemaakt worden tussen naar school gaan en komen slapen in de kribbe, mits de bezetting van het kinderdagverblijf het toelaat. We zorgen er samen met jullie voor dat dit allemaal mooi geregeld is.