In kinderdagverblijf De Zevensprong staat ‘Zich goed voelen en geboeid worden’ centraal. We willen een kinderdagverblijf zijn waar kinderen zich goed voelen en waar ze geboeid worden.

Onze kinderen worden opgevangen in twee leeftijdsgroepen.

Kinderen zitten vol mogelijkheden en talenten. Ze zijn  al van jongs af aan bezig met leren, ze zijn nieuwsgierig en zitten vol creativiteit. Ze hebben hun eigen passies en zijn van nature uit op contact. We geven onze kinderen dan ook de kans om op ontdekking te gaan en op die manier te wereld te ontdekken, zich te verwonderen en plezier te hebben. 

De activiteiten in ons kinderdagverblijven 

Bij het aanbieden van activiteiten en spelprikkels proberen de kinderbegeleiders zo weinig mogelijk te sturen, maar in plaats daarvan goed te observeren en te luisteren  naar de kinderen . Zo ontdekken zij wat kinderen boeit en spelen zij hierop in bij het aanbieden van nieuwe activiteiten en materialen.

Dankzij een nauwe samenwerking met basisschool De Zevensprong, bieden wij een naadloze overgang naar de kleuterschool.

 

Vanuit onze werking willen we baby’s en peuters een warme opvang bieden en geleidelijk aan laten kennismaken met onze kleuterschool De Zevensprong.

Aanmeldingen en inschrijvingen verlopen via An Swerts, coördinator van de school  tel 014/37 74 82 of 0474/88 21 18
of via Ruth Coenen, pedagogische coördinator vzw Dol-Fijn 0492/72 30 18

Het kinderdagverblijf opende in januari 2008 met 2 kindplaatsen en is vergund door Kind & Gezin. Onze dagprijs is inkomensgerelateerd.

 

Kinderdagverblijf De Zevensprong
Netestraat 33 – 2480 Dessel
014/37 74 40