De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het inkomen van de ouders. U berekent via een online tool van Kind en Gezin op https://mijnkindengezin.be uw dagprijs. U ontvangt dan een kindcode die u voor de start van de opvang dient te bezorgen aan het kinderdagverblijf. Lukt het niet? Dan helpen wij je hier graag bij!

Jaarlijks in januari indexeert Kind en Gezin de dagprijzen of wordt u gevraagd het te herberekenen. De ouderbijdrage of dagprijs is ook afhankelijk van het aantal uur dat uw kind aanwezig is in het kinderdagverblijf.

  •  hele dag = meer dan 5 uur = 100 % van de dagprijs
  • halve dag = minder dan 5 uur = 60 % van de dagprijs

U ontvangt maandelijks van het kinderdagverblijf de factuur voor de opvang. Betalen via domiciliëring en een elektronisch factuur geniet onze voorkeur.

Naast de ouderbijdrage rekenen wij ook een vergoeding aan voor de verzorgingskosten en afvalverwerking. U dient dus zelf geen luiers mee te brengen en de meeste verzorgingsproducten zijn bij ons aanwezig. Voor de verzorgingskosten rekenen wij het volgende aan:

  • 1,85 euro voor een hele dag
  • 1,20 euro voor een halve dag
  • 0,45 euro voor een derde dag

Bij de start ontvangt uw kindje een heen- en weerschriftje dat wij gebruiken als dagelijks communicatiemiddel en een kaftje van ZIKO-VO. ZIKO-VO is ons kindopvolgsysteem. Wij vullen de blaadjes steeds aan. Hier wordt niets voor aangerekend.

Alle juiste bedragen en bepalingen worden vastgelegd in een contract tussen het kinderdagverblijf en de ouders. U ontvangt van ons het huishoudelijk reglement met de afspraken tussen ouders en het kinderdagverblijf.