De kindjes spelen met leeftijdsgenootjes in drie horizontale groepen, met in elke groep hun 2 of 3 vaste kinderbegeleiders. In de horizontale werking worden de kinderen per leeftijd oplebanen. Soms is dit niet strikt leeftijdsgebonden, omdat de ontwikkeling van elk kind anders verloopt. We spreken hier van drie leefgroepen. De kinderen verblijven zo steeds in een groep van leeftijdsgenootjes waardoor ze makkelijker een algemeen ritme kunnen volgen en het aanbieden van activiteiten veel gerichter kan gebeuren. Gedurende hun loopbaan in het kinderdagverblijf veranderen de kinderen twee maal van leefgroep. Het overschakelen van groep wordt in team en met de ouders besproken.

Bij ‘De Stippeltjes worden de allerkleinsten vertroeteld.

 • Leren en groeien doen we hier natuurlijk heel hard. Leren spelen in groep, rekening houden met andere kindjes, …
 • De ontwikkeling gaat als een sneltrein bij onze allerkleinsten.
 • Van rollen, naar zitten, kruipen en uiteindelijk lopen.
 • Van lachen, naar frazelen en uiteindelijk dat eerste woordje.

We hebben er hier in de groep heel veel aandacht voor en volgen elke kindje nauwlettend op.

Het dagritme bepaalt elk kindje zelf. Daar heeft iedereen profijt van.

 

Rond de leeftijd van 13 maanden schuiven kindjes door naar de tweede leefgroep: ‘De Draakjes’.

Deze overgang gaat heel geleidelijk en bereiden we in samenspraak met de ouders heel goed voor.

Hier worden ook al heel wat activiteiten gedaan.

 • Zingen, puzzelen, knutselen, verkleden, schminken,…
 • We doen knotsgekke dingen.
 • Bij de Draakjes wordt er nog wel wat rekening gehouden met het dagritme van het kind.

Bij ‘De Leeuwkes’ hebben we een duidelijk dagschema. Hier zitten de kinderen die bijna 2 jaar worden tot ze naar school gaan.

Er is voldoende afwisseling tussen vrije spelmomenten en geleide activiteiten.

We kiezen onze activiteiten zo dat er op alle gebieden van de ontwikkeling gewerkt wordt.

 • Zo klimmen en klauteren we heel wat om onze grove motoriek te oefenen. En hollen door de gang.
 • De fijne motoriek wordt geoefend door te werken met de puzzels,…
 • We leren sociaal zijn en rekening houden met andere kindjes.
 • Zingen is één van onze dagelijkse activiteiten. Spelenderwijs leren we ook heel wat woordjes hier bij de Leeuwkes.
 • We maken al kennis met gevoelens en verschillende materialen,…

 

 

 

 

Bij de geleide activiteiten splitsen we op in kleinere groepjes om gericht activiteiten aan te bieden aan de kindjes. Zo trachten we elk kind te stimuleren in zijn of haar specifieke ontwikkelingsperiode.

Buiten spelen we samen met de twee groepen, we genieten van het weer. In onze tuin amuseren we ons vanaf het voorjaar tot het najaar. In de zomer spelen we dagelijks buiten en eten we zelfs soms buiten. In de winter spelen we voor een korte activiteit ook al eens in de tuin bij droog weer of als er sneeuw ligt!

Heel het jaar door zijn onze activiteiten afgestemd op thema’s. Hoofdzakelijk zijn dit de jaargetijde thema’s, zoals: de sint, Kerstmis, Nieuwjaar, carnaval, Pasen, vakantie, … maar we werken ook rond thema’s als kleuren, beroepen, …

Uiteraard is een schoolkeuze een vrije keuze, maar door onze nauwe samenwerking met Basisschool ’ t Locomotiefje kunnen we ook de overstap naar de kleuterschool heel geleidelijk opbouwen.

Samen met Juf Kim van het instapklasje maken we de overgang naar de school wat gemakkelijker en minder drastisch. Elke weke komt Juf Kim even spelen, vertellen en zingen met onze peuters, zodat zij haar ook beter leren kennen. Peuters die hier naar school gaan, kunnen een maand voor de grote stap enkele voormiddagen per week al gaan “oefenen” bij Juf Kim.

Zo is ook deze grote stap weer heel vertrouwd.