De kindjes spelen in twee verticale leefgroepen met in elke groep hun vaste kinderverzorgsters. De speelkameraadjes zijn dus een mix van verschillende leeftijden. Het kindje start in een groep en blijft in deze groep tot het naar school gaat. Zo bouwen we samen een sterke vertrouwensband tussen de kindjes onderling en ook met de kinderverzorgsters. De kleintjes leren van de grote en omgekeerd en de grote leren zorgzaam spelen met de kleintjes.Tijdens de dag volgen we een dagritme. We voorzien een aantal vrije spelmomenten, maar ook geleide activiteiten. Bij de geleide activiteiten splisten we op in kleinere groepjes om gericht activiteiten aan te bieden aan de kindjes. Zo trachten we elk kind te stimuleren in zijn of haar specifieke ontwikkelingsperiode.

Tijdens het vrij spel, kunnen de kinderen uit een aanbod aan speelgoed kiezen en onder begeleiding zelf bepalen met wie en wat ze spelen.

Tijdens het dagritme trachten we de kinderen alle kansen te geven om zich op verschillende vlakken te ontplooien:

  • cognitief
  • motorisch
  • sociaal en emotioneel
  • creatief
  • zelfstandigheid

We organiseren ook activiteiten met de twee groepen samen. Zo gaan we met de peuters al eens zwemmen, of met een aantal kindjes wandelen tot aan het kippenhok op het campusdomein. Of spelen we samen met de twee groepen in de gemeenschappelijke ruimte met de fietsjes en loopwagentjes.

Buiten spelen we samen, we genieten van het weer. In onze tuin amuseren we ons vanaf het voorjaar tot het najaar. In de zomer spelen we dagelijks buiten en eten we zelfs soms buiten. In de winter spelen we voor een korte activiteit ook al eens in de tuin bij droog weer of als er sneeuw ligt!

We zetten in op taalstimulering, op elke leeftijd en op elk moment van de dag. Om de twee weken komen twee medewerkers van de bibliotheek voorlezen aan de peuters. 

Samen met Basisschool Het Klepperke en Freinetschool De Klimboom werken we rond kleuterintegratie. Zo gaan onze peuters regelmatig eens een kijkje nemen in de instapklas, of mee turnen met de leerkracht lichamelijk oefening meester Jürgen. Ook juf Marie van Het Klepperke of juf Kim van De Klimboom komen hier al eens een leuke activiteit doen.

.