Wij zijn gelegen op de campus aan de Boudewijnlaan vlakbij Basisschool Het Klepperke.

Samen met Basisschool Het Klepperke behoren we tot dezelfde groep, namelijk Scholengroep Kempen. Deze samenwerking brengt een tal van voordelen mee.

Het meest voor de handliggende voor de kinderen is het delen van materiaal en kennis, maar we laten onze peuters ook kennismaken met het concept ‘school’ en ‘kleuterklas’. Regelmatig gaan we een uurtje spelen in de instapklas bij juf Ingrid. Onze peuters ervaren dit als een heuse uitstap en ontdekken veel nieuw spelmateriaal.

We gaan ook de kippen eten geven en soms al eens samen zwemmen met de kleuterklasjes. Juf Ingrid maakt regelmatig tijd om bij ons een liedje te komen zingen, een verhaaltje te vertellen of een versje aan te leren.

Meer informatie over Basisschool Het Klepperke vindt u op www.klepperke.be.