In ons kinderdagverblijf spelen de kindjes in twee semi-verticale leefgroepen met in elke groep vaste kinderbegeleidsters.
Door deze manier van werken kunnen we goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de specifieke behoeften en interesses van elke leeftijdsgroep.
Ook het aanbod aan activiteiten en spelmateriaal kan goed op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd.
Kinderen hebben in hun groep veel vriendjes van dezelfde leeftijd en kunnen daardoor spelen op hun eigen ritme.

We willen dat elk kind zich veilig voelt. Dan pas is er energie om te leren en te groeien.

Bij de Bijtjes worden de allerkleinsten vertroeteld.

Leren en groeien doen we hier natuurlijk heel hard. Leren spelen in groep, rekening houden met andere kindjes, …

De ontwikkeling gaat als een sneltrein bij onze allerkleinsten.

  • Van rollen, naar zitten, kruipen en uiteindelijk lopen.
  • Van lachen, naar frazelen en uiteindelijk dat eerste woordje.

We hebben er hier in de groep heel veel aandacht voor en volgen elk kindje nauwlettend. Het dagritme bepaalt elk kindje zelf. Daar heeft iedereen profijt van.

Rond de leeftijd van 15 à 20 maanden schuiven de kindjes door naar de tweede leefgroep: het Kwetternest. Deze overgang gaat heel geleidelijk en bereiden we in samenspraak met de ouders goed voor.

In het Kwetternest hebben we een duidelijk dagschema. Er is voldoende afwisseling tussen vrije spelmomenten, begeleide, en geleide activiteiten.
We kiezen onze activiteiten zo dat er op alle gebieden van de ontwikkeling gewerkt wordt.

  • Zo klimmen en klauteren we heel wat om onze grove motoriek te oefenen.
  • De fijne motoriek wordt geoefend door te werken met steeknagels, …
  • We leren sociaal zijn en rekening houden met andere kindjes.
  • Zingen is één van onze dagelijkse activiteiten.
  • Spelenderwijs leren we ook heel wat woordjes hier in het Kwetternest. We maken al kennis met gevoelens en verschillende materialen, …
  • Maar bovenal wordt hier heel wat gedanst en plezier gemaakt.

De vaste kinderbegeleiders zorgen ervoor dat ook hier weer elk kind zich veilig voelt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Door onze nauwe samenwerking met Talentenschool Dol-Fijn & Atlantis kunnen we ook de overstap naar de kleuterschool geleidelijk opbouwen.

Onze peuters gaan regelmatig eens een kijkje nemen in de instapklas van juf Lieze.
Zo is de grote stap ook weer heel vertrouwd. Kinderen gaan dan sneller weer op onderzoek uit.

Bovendien kan er tot de leeftijd van 3 jaar nog een combinatie gemaakt worden tussen naar school gaan en komen slapen bij Dol-Fijn. We zorgen er samen met jullie voor dat dit allemaal mooi geregeld is.

Kinderen die net de grote stap waagden naar de kleuterschool, kunnen de eerstvolgende vakantie ook nog worden opgevangen tijdens de schoolvakantie.